ЗА НАС

СМ ТРЕЙД 2000

Точност, мобилност и прецизен начин на работа.

СМ Трейд 2000 ЕООД

Бързооборотните Стоки

Дистрибуция и Логистика


Фирма СМ Трейд 2000 ЕООД е водеща компания, предлагаща гъвкави бизнес решения за продажби и дистрибуция, логистични услуги, маркетинг и бранд услуги в сектора на бързооборотните стоки.


Компанията се стреми към увеличаване на пазарните дялове на дистрибутираните продукти и към разширяване на портфолиото с брандове в сегмента FMCG.


СМ Трейд 2000 ЕООД се управлява с особено силен акцент върху етиката между компанията и нейните бизнес партньори и върху пълното съответствие на бизнеса с българските Наредби и Закони. Стреми се непрекъснато да подобрява ефективността на всички нива на бизнеса. Старае се да достига до най-съвременните източници на информация необходими за професионалното развитие.