Skip to main content

МАРКЕТИНГ

СМ ТРЕЙД 2000

СМ ТРЕЙД 2000 ЕООД

Маркетинг

Компанията ни предлага разработване и прилагане на маркетингови стратегии според спецификата на българския пазар и съответния производител, подкрепени от подходяща търговска и комуникационна политика.

Развитие на портфолиото и иновации с цел задоволяване потребителските нужди.

Създаване и прилагане в действие на ефективни маркетингови кампании, промоции, пазарни проучвания и мониторинг на резултата.